Święto Teatru w Zespole "Śląsk"27 Marca 2019

Święto Teatru, które odbędzie się 27 marca 2019 r., to artystyczne spotkanie, do udziału w którym zapraszamy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych oraz instruktorów teatralnych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jego podstawowym celem jest integracja środowisk kulturalnego i oświatowego w pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Tegoroczne Święto Teatru, które zostanie zainagurowane konferencją metodyczną Reżyseria widowiska szkolnego , odbędzie się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. To jedna z cyklu konferencji poświęconych organizacji przedstawień scenicznych z wykorzystaniem różnych środków wyrazu oraz podnoszeniu jakości wydarzeń realizowanych przez nauczycieli. Organizator zakłada, że spotkania nauczycieli i instruktorów z profesjonalnymi przedstawicielami świata kultury: reżyserami, scenografami, aktorami, pracownikami technicznymi w celu wypracowywania jak najlepszych metod pracy z uczniem będą miały charakter cykliczny. Każda edycja jest poświęcona innemu zagadnieniu niezbędnemu do prawidłowego przygotowania przedstawienia na scenie. W tegorocznej edycji uwagę skierujemy na charakterystykę pracy reżysera widowiska.

 

Kontakt:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Powrót