Rada Programowa

Zgodnie z Rozdziałem IV Rada Programowa § 9 Statutu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie nadanego Uchwałą Nr IV/22/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku

1. Przy Zespole działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
2.Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
3. Rada opiniuje na potrzeby organizatora działania statutowe Zespołu oraz ich realizację.
4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Gminy Koszęcin oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.
5. Kadencja Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa Śląskiego jej nowego składu.
6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego regulaminu.
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
8 .Obsługę biurową Rady zapewnia Zespół.

 

W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący:

1. dr Józef Musioł - prawnik, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Śląska,

 

Wiceprzewodniczący:

2. dr Maria Lipok-Bierwiaczonek - etnolog,

 

Wiceprzewodniczący:

3. prof. Stanisław Nicieja - historyk, historyk sztuki,

 

4. prof. Barbara Bazielich - etnolog,

5. Zofia Dytko - prezes Zarządu Śląskiej Fundacji Kultury w Chorzowie,

6. Lucyna Ekkert - przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawicielka Sejmiku Województwa Śląskiego,

7. Andrzej Gościniak - członek Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego

8. prof. Michalina Growiec - śpiewaczka, pedagog śpiewu,

9. prof. Andrzej Karbownik - rektor Politechniki Śląskiej, prezes Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi w Zabrzu,

10. Alojzy Lysko - folklorysta, historyk, publicysta, działacz społeczny,

11. prof. Jan Miodek - językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego - CZŁONEK HONOROWY,

12. dr Stanisław Puchała - ksiądz prałat, muzykolog,

13. dr Jan Sarna - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi w Zabrzu,

14. prof. Dorota Simonides - etnolog,

15. prof. Marek Szczepański - socjolog,

16. prof. Jolanta Tambor - językoznawca, dialektolog,

17. Zbigniew Seniów - wójt gminy Koszęcin, przedstawiciel Gminy Koszęcin,

Lipiec 2019
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Najbliższe koncerty

Zapowiedzi