Święto Teatru w Zespole "Śląsk"

27 marca 2019 roku

 

Cykliczne wydarzenie edukacyjne, skierowane do nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz instruktorów teatralnych, pracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie województwa śląskiego.

Obchody Światowego Dnia Teatru w siedzibie Zespołu „Śląsk” podkreślają znaczenie sztuki, estetyki, kunsztu i piękna scenicznego w codziennym życiu człowieka. Promują teatry i instytucje artystyczne jako wyjątkowe miejsca z tradycjami, miejsca kulturalnych spotkań, wzruszeń i doznań artystycznych, spotkań na żywo widzów i artystów. Wskazują pozytywne aspekty zajęć teatralnych jako wspomagających wielokierunkowy rozwój młodych ludzi. Święto Teatru w naszej siedzibie odbywa się w formie spotkania edukacyjno-integracyjnego ludzi kultury i oświaty, dzieci i młodzieży, w ramach którego mają miejsce prezentacje sceniczne realizowane przez dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły aktorskie. Charakter edukacyjny wydarzenia podkreślają odbywające się w tym dniu warsztaty sceniczne i wykłady tematyczne oraz konferencja dla nauczycieli. W tegorocznej edycji uwagę skierujemy na charakterystykę pracy reżysera widowiska szkolnego.

Konferencja  Reżyseria widowiska szkolnego

 

Program:

9:00  Akredytacja
10:00  Powitanie – rozpoczęcie
10:10  Spektakl baletowy Preludium w wykonaniu artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
10:20  Wykład Mariusza Orskiego - reżysera, scenografa,  absolwenta Warszawskiej Akademii Teatralnej, Teoria i praktyka pracy nad wystawieniem szkolnego spektaklu.
11:30  Przerwa kawowa
12:00  Spektakl Fotograf z udziałem młodzieży i nauczycieli z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie.
12:30  Obiad
13:30  Spektakl w wykonaniu laureata Teatralnego Festiwalu Baśni Śląskiej „Bebok”.
14:00  Warsztaty praktyczne cz. I
- Mariusz Orski - Pedagogika teatru;
- Piotr Hankus – pedagog Zespołu „Śląsk”, aktor, kierownik amatorskich zespołów artystycznych Budowanie postaci na scenie – zadania aktorskie, interpretacje tekstów.
15:00  Przerwa kawowa
15:15  Warsztaty praktyczne cz. II
16:30  Wręczenie certyfikatów, zakończenie.

Zapraszamy do uczestnictwa i świętowania Dnia Teatru w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Nabór koordynuje: Wiesława Gala, kierownik oddziału Kuratorium Oświaty w Katowicach
tel. 32 606 30 11
e-mail – w.gala@poczta.kuratorium.katowice.pl

 


Zobacz również

 • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
  • Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca
   • RODO obowiązek informacyjny
    • Przyjaciele
     • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
      • Inwestycje
       • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
        • Kontakt
         • Aktualności
          • O projekcie
           • Galeria
            • Stan obiektów przed realizacją I etapu
             • Brama cesarska
              • Dom Pracy Twórczej
               • Pałac
                • Pawilon im. E. Kamińskiej
                • Stan obiektów po realizacji I etapu
                 • Dom Pracy Twórczej
                  • Wieża i Kaplica
                   • Pałac
                    • Pawilon
                    • Stan przed realizacją II i III etapu
                     • Alejki i ogrodzenie
                      • Garaże
                       • Wieża i Kaplica
                        • Lewe skrzydło
                         • Łącznik
                          • Portiernia
                           • Prawe skrzydło
                           • Bieżąca realizacja Projektu
                            • Garaż wielostanowiskowy
                             • Wieża i Kaplica
                              • Park
                               • Pałac
                                • Łącznik
                                 • Lewe skrzydło
                                  • Prawe skrzydło
                               • Pozostałe inwestycje
                                • Aktualności
                                 • Kontakt
                                  • Galeria pozostałe inwestysje
                                   • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                    • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                     • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                   • Przetargi
                                    • Dofinansowanie
                                     • Sklep